Komunikace „naslepo“

Nedá mi, abych sem nevložil ěást z vydař™eného blogerského př™íspě›vku Binárního Ládina. Doporuěuji k př™eětení, stojí za to:

Sám mám nevalné zkuťenosti s tímto druhem komunikace naslepo, kdy ělově›k vůbec netuťí, kdo mu naslouchá, pokud mu vůbec ně›co naslouchá. Jednou jsem takhle nazdař™bůh komunikoval s neznámou inteligencí v Carrefouru, když jsem do krabice s nápisem „Na vaťe př™ání, námě›ty a př™ipomínky“ vhodil lísteěek s textem, „Př™eju si svě›tový mír“ a ono to k niěemu nevedlo.

Exit mobile version
%%footer%%