Smrt ducha

Možná je vám 38 let, jako je zrovna mně. A jednoho dne stojí před vámi nějaká velká příležitost a zve vás, abyste se vzmužili kvůli nějakému velkému principu, nějaké velké záležitosti, nějaké velké věci. A vy to odmítnete udělat, protože se bojíte… Odmítnete to udělat, protože chcete žít dále… Bojíte se, že ztratíte svoji práci, nebo se bojíte, že budete kritizováni nebo že ztratíte svoji popularitu, nebo se bojíte, že vás někdo bude tlouct nebo po vás střílet nebo že hodí bombu na váš dům a tak se tomu odmítnete postavit. Možná, že budete dál žit až do devadesáti, ale jste v 38 letech zrovna tak mrtví, jako byste byli v devadesáti. A to, že přestanete dýchat, je jenom opožděné znamení smrti ducha, který nastal již dříve.

Martin Luther King, Jr.

Přítel DeMella

Být křesťanem určitě› neznamená být dokonalým. A i kdyby, dokonalosti rozhodně› sám nedojde. Člověk to tak nějak ví, ale určité pravdy je dobré si připomínat stále znovu a znovu. Tenhle text bych si jednou vážně přál sám napsat:

Byl jsem neurotický, už celá léta. Míval jsem úzkosti a býval jsem sklčeený a taky sobecký. Každý mi říkával, abych se změnil.

Měl jsem na ně› vztek, a zároveň jsem s nimi souhlasil a chtě›l jsem se změnit, ale nešlo to, ať jsem se snažil sebevíc.

Nejvíce mě› mrzelo to, že i můj nejlepší přítel na mě› naléhal, abych se změnil. Cítil jsem se bezmocný, jako bych byl v nějaké pasti.

Pak mi jednoho dne řekl: „Neměň se. Mám tě› rád právě takového, jaký jsi.“

Ta slova byla pro mé uši rajskou hudbou: „Neměň se. Neměň se. Neměň se. Mám tě rád takového, jaký jsi.“

Uvolnil jsem se. Oživl jsem. A najednou jsem se změ›nil.

Teď vím, že jsem se nemohl doopravdy změ›nit, dokud jsem nenašel někoho, kdo mě má rád, ať už jsem se změnil, či ne.

Bůh se chová stejně jako přítel DeMella: takto miluje, takto bychom měli milovat i my. Nikdy nikoho nedokážeme milovat jako on a nikdo nebude jako on milovat nás. Neustále máme k druhým nějaké výhrady. Chtěli bychom po nich, aby se změnili. Přitom by stačilo milovat je takové, jací jsou.

Exit mobile version
%%footer%%