Note: Opozice davu

Kdo má natolik silné přesvědčení, že se postaví vůči davu do opozice, je spíše výjimkou než pravidlem, výjimkou, jíž se mnohdy obdivují pozdější staletí, ale jíž se většinou vysmívají současníci.

Erich Fromm: Lidské srdce

50.09430614.452579

Z těch, kdo mi opravdu vyjevili celý svůj příběh, jsem nikdy nepoznal nikoho, koho bych nemohl milovat. Když znáte pouze částečnou pravdu, můžete považovat druhé za opovrženíhodné. Když znáte celý obraz, jsou lidé vždy v určité míře hodni lásky.

50.10201514.454887

Naše sexuální touha není morální zkouškou od Boha. To Bůh nás učí, že sami v sobě nejsme celí, že musíme být ve vztahu. Proto nás Bůh všemi možnými prostředky z naší uzavřenosti vytahuje. Bez sexuality bychom žili soukromé sterilní životy a svět by byl chladný.

50.10185114.454886

Note: Kultura slepoty

V kapitole šesté a sedmé listu Římanům se sv. Pavel intenzivně zabývá hříchem. Popisuje ho některými z těchto způsobů: je to moc, je to vzorec předpověditelného vědění, zákon nutnosti. Hřích můžeme též popsat jako kulturu slepoty, systém přijaté lži. Je to systém, do něhož jsou lidé polapeni: my všichni říkáme tutéž lež, a proto už lží není. Hřích je tam, kde život zatuhne a pravda se ze strachu ukrývá. Je to tehdy, když nám vlastní zájem napovídá, na co pamatovat a na co zapomenout.

R. Rohr, Letting Go: A Spirituality of Subtraction

50.47324516.091563

Já vím. Měli jsme se ozvat dřív.
Ale i dřív už bylo pozdě.

50.47792816.092498
Exit mobile version
%%footer%%