A jaký je můj e-mail?

Př™íbě›h slyťený v autobuse Filipem Rožánkem:

Odhadem osmnáctiletá dívka telefonuje v autobuse:
„Mám mejla, jasně›. Já ti ho poťlu ve zprávě›, jooo?“
„Já ti ho nechci diktovat… pokraěování na blogu Filipa Rožánka (A jaký je váť e-mail?)

Otázka „A jaký je váť e-mail?“ je skuteěně› na místě›. Sám jsem si v mladých letech (na stř™ední ťkole) zř™ídil nerozvážně› email se zdrobně›linou svého vlastního jména – tedy místo Vratislav mám v emailu zdrobně›linu VrářĽa, tedy bez diakritiky vrata. Nejméně› ětyř™i roky zoufám nad svou chybou, která se t웾ko napravuje. Dodnes nepochopím, jak jsem mohl zamě›nit své pro internet optimální „bezdiakritické“ kř™estní jméno za to kratťí s diakritikou…

Díky humornému postř™ehu Filipa Rožánka jsem se koneěně› rozhodl – února (2006) již používám jen svůj „dlouhý“ email ansorge.vratislav (zavináě) seznam.cz.

Senát podpoř™il registrované partnerství

Senátem proťel kontrovezní zákon o registrovaném partnerství. Zákon ěeká na podpis prezidenta Václava Klause. Ten, jak se domnívám, z politických důvodů zákon podepíťe. Není co ř™eťit. ěŒeská Republika prakticky ustanovila homosexuální partnerství.

Novinky: Senát podpoř™il registrované partnerství, zbývá Klaus

Důvody jeho př™ijetí jsou asi nejvíce patrné z citace senátora ODS Jaroslava Kubela. Rád bych zveř™ejnil názor ně›kterého z lidoveckých poslanců, nicméně› citace uvedená na novinkách.cz Jiř™ího Stodůlky není pravda právě› nejťřĽastně›jťí.

„Je na tom trochu s podivem, že nejvýrazně›jťí podporovatelé zákona jsou ti, kteř™í, není tomu tak dlouho, tyto lidi vyhazovali z práce, zavírali, protože to byla tehdejťí ideologie. A teě najednou ř™íkají, že je to bezvadné a že je plně› podporují. Teprve když jsme déle pohovoř™ili na výboru se soudružtiěkou (Kateř™inou) Koneěnou, tak z ní vypadlo, jak to vlastně› je. No my jsme si prý spoěítali, že to je milion voliěů. Tak to si spoěítala KSěŒM. Pan premiér Jiř™í Paroubek si spoěítal, že to je půl miliónu voliěů. ODS, ta je skromná, poěítala, že to je asi 300 tisíc voliěů. Lidová strana, ta si to nespoěítala, protože zř™ejmě› mezi nimi jich moc nebude, ti nám to spoěítají.“

Jaroslav Kubera (senátor ODS)

Klasický př™edvolební populismus. Takto hluboko zákonodárství ěŒeské Republiky kleslo…

Note: Žblepty

Řekl: „Co píťeť jsou jen romantický žblepty!“

No a?
Já mám žblepty rád…
Jen strach mi nahání,
co dě›lal bych, (kdybych nemě›l nadání)
pro žbleptání?

Válěil?
Nebo v ulicích krad?
A proto mám žblepty rád.

Note: škola

Nikdy jsem nevidě›l dítě›, jež by si nechtě›lo ně›co stavě›t z kostiček, naučit se ně›co nového, nebo zkusit ně›jaký nový úkol. A jediný důvod, proč se dospě›lí nechovají podobě› je ten, že jsou posíláni do školy nebo do jiných utlačovatelských institucí, které je to odnaučí.

CHOMSKY, Noam. In čŒlově›k, moc a spravedlnost. Praha: :intu:, 2005. s. 70.

Architekt kadeř™níkem

„Tak jak to chcete?“ obligátní otázka na kterou nikdy neznám správnou odpověď. V mém př™ípadě› snad taková ani neexistuje.
„Zkrátit a prostř™íhat.“ vypotil jsem požadavek.
„Chcete to vzádu mašinkou, nebo strojkem?“ zně›l další chyták kostelecké kadeř™nice po chvíli stř™íhání. Skutečně› nemám tuchy, jaký je rozdíl mezi výsledky práce „nůžkami“ či „strojkem“, popravdě› mě› to ani nezajímá. Chci mít méně› vlasů a př™itom vypadat jako člově›k. Nic víc.
„Nad ušima vystř™íhat?“
„Jak uznáte za vhodné…“ zně›la nejdiplomatičtě›jší odpově›ď co znám. Kadeř™ince trochu protáhla obličej, nicméně› práce probíhala plynule dál.
„A chcete to vzadu na Havla?“ …uh? Jak mám proboha vě›dě›t, co je „na Havla“? Jo tak kdyby př™istř™ihovala mozkový závity, dal bych si ř™íct. Z př™edstavy podivného účesu bývalého prezidenta jsem vyhrkl rezolutní odmítnutí.

Profesionální problém. Jako zákazník v kadeř™nictví mám určitou př™edstavu, kterou reprodukuji svými amatérksými slovy. Př™estože znalost účesů a fíglů, kvality barev, laků a tužidel je u ženského pohlaví základím sociálním a integračním prvkem, není mou povinností „chlapa“ znát odborný žargon kadeř™níka.

Kozel zahradníkem, praví se v českém př™ísloví. Kadeř™ník architektem či architekt kadeř™níkem?, př™edesílám závě›r svého zamyšlení o naslouchání klientovi. Klienti totiž nevě›dí. Nemají ani zlomkovou př™edstavu a se znalostmi jsou na tom stejně, jako já se znalostí kondicionérů. „Tyhle předválečný domy – krabice se mi nelíbí“.

Stavíme domy, které vidíme u druhých. Kopírujeme v př™edstavě›, že tak se vyrovnáme celebritám, že takto naše životy získají na kvalitě›.

Role architekta v dnešním svě›tě› již není plnit požadavky klienta. Úkolem architekta je klienta kultivovat, tvoř™it ucelenou př™edstavu, interpretovat na základě› naslouchání a sledování. Architekt př™eci nemůže od klienta očekávat závratné výkony v oboru, který neovládá…

Note: kyber architekt

…s př™íchodem webu koněí architektura v tradiěním slova smyslu. Místnost a servis k pracovnímu místu s kompjútrem je př™eci jednoduchá nearchitektonická záležitost. Musíme př™ejít z vně›jťku svě›ta do nitra. Prolomit technologické bariéry a vstoupit do svě›ta mezi grafikou, webovým designem, programováním a hlavně› duchovností.

Exit mobile version
%%footer%%