Note: Kultura slepoty

V kapitole šesté a sedmé listu Římanům se sv. Pavel intenzivně zabývá hříchem. Popisuje ho některými z těchto způsobů: je to moc, je to vzorec předpověditelného vědění, zákon nutnosti. Hřích můžeme též popsat jako kulturu slepoty, systém přijaté lži. Je to systém, do něhož jsou lidé polapeni: my všichni říkáme tutéž lež, a proto už lží není. Hřích je tam, kde život zatuhne a pravda se ze strachu ukrývá. Je to tehdy, když nám vlastní zájem napovídá, na co pamatovat a na co zapomenout.

R. Rohr, Letting Go: A Spirituality of Subtraction

50.47324516.091563