Ježíšův nový řád světa je především naprosté převrácení starého světového řádu. On se ani neobtěžuje s ním bojovat, a právě to přivádí lidi k zuřivosti. Přímo jej ignoruje. A to je naprosto převratné.

Například, proč by se měl někdo pokoušet zbohatnout. Proč?Jakmile poznáte to, co je skutečné, nedává to ani trochu smysl.

50.35426515.912804