Mě›sto jako louka

(architektonicko-přírodopisný manifest absolutní biologizace)

Manifest vznikl jako výsledek analýz a bádání nad zadáním „Praha 2080“ letního semestru ateliéru Strcula na Fakultě umění a architektury Technické univerzity v Liberci. Obrazovou dokumentaci k manifestu jste mohli shlédnout na výstavě› v galerii Doubner ve dnech 3. – 17.7.2008 nebo si jej můžete ve zjednodušené podobě prohlédnout na stránkách projektu. Jde o futurologickou vizi se vším, co takové odvážné odhodlání pro zanechání odkazu budoucnosti přináší.

Jsme na pokraji nového dobrodružství – genetických modifikací­ rostlin – kvantové biologie – v jejímž důsledku dojde k syntéze biologie a fyziky. Proč se život považuje za něco tak mimořádného? Konec konců jsme všichni vyrobeni z téhož materiálu a pohání nás tytéž chemické reakce jako celou planetu.

Karbonová lana? K čemu! Ocelové megastruktury? Proboha, kdo by v tom chtě›l žít! Orbitální města? Záliba komunity. Výchozí bod na futurologickém zadání Praha v roce 2080 – inspirace přírodou -€“ se zdá logickým řešením, avšak organická architektura je lživá. K čemu je organika z betonu, kovu či plastu? Pouhá náhražka. Je nutné řešit podstatu věci; a to zdravý a přirozený život a hledat univerzální systém. Naše představy musí ustoupit přirozenosti. Chceme žít dobré a bezstarostné životy. Chceme být.

V roce 2080 bude lidstvu běžně dostupná genetická manipulace buně›k rostlin. V kombinaci s využitím nanotechnologií se dům stane souvislou vrstvou, naprosto přizpůsobivou člověku. Materiál se přizpůsobí (v reálném čase) životnímu stylu obyvatele i okolnímu prostředí. Dům se stane inteligentní­, schopný komunikovat a cítit, místo pak plné pohyblivou strukturou samostatně měnící své vlastnosti ku prospěchu jednotlivce i společnosti. V průběhu doby se místo k př™ebývání bude nejen samo zdokonalovat a uěit, ale také zároveň neustále obnovovat jako se obnovuje kůže člově›ka, objekt získá schopnost žít a růst s námi. Schopnost rostlin komunikovat s dalťími biologickými strukturami v okolí a schopnost jemného rozpoznávání změ›n v prostř™edí, zdokonalovaného v rostlinách po miliony let, umožní př™irozeně› ochránit ělově›ka př™ed nebezpečími a př™írodními katastrofami.

Rostlina je totiž inteligentní a€“ ví, jak nejlépe zachycovat svě›tlo, jak se př™izpůsobit slunečnímu svitu, zachytávat a uvolňovat energii. Dokáže naprosto elegantně› a jemně› reagovat na změ›ny v okolí. Rostliny jsou př™irozené ve své podstatě›. Nechme rostliny dě›lat to, co umí nejlépe a ř™ekně›me jim jen, co od nich požadujeme! Vťe ostatní obstarají za nás a lépe.

V mé př™edstavě› budoucnosti Prahy domy obživnou. Budeme je sázet, jejich semena budou rozprostř™ena v ploťe ěekat na své uplatně›ní. Mě›sto se stane nejprve zasetým polem, pozdě›ji loukou se spoustou navzájem se ovlivňujících mezidruhových (chcete-li meziobjektových) interakcí. Rostliny -€“ domy mohou komunikovat s rostlinami -€“ zdroji pot웹ení a plodin. Doprava -€“ kapsle – jako hmyz na louce létá z kvě›tu na kvě›t. Mě›sto, ve kterém je flora doma, kterému fauna rozumí. Mě›sto poetické. Využitím homogenní rekombinace genů vypě›stujeme dům, který se o sebe zkrátka postará. Umí se totiž pohybovat, př™izpůsobit okolním vlivům a hlavně› člově›ku, jelikož člově›k není konstanta, ale bytost individuální a promě›nlivá. Ve stě›nách takových Prahy začne proudit život. Budou hř™át jako teplokrevný živočich, poskytovat sv웾í stín stejně› jako hustý listnatý les. Stínit totiž umí nejlépe strom. Vždycky tak ěinil. A na státní svátek a den matek mě›sto rozkvete. Kvě›tiny jsou krásné. Domy musejí být jako kvě›tiny.

Vrátíme se do lesů? Snad -€“ ale do kultivovaných lesů 21. století, do lesů vytvoř™ených lidmi pro potř™eby lidí. Vrátíme se k naprosto elementárním úvahám o bydlení a k př™ístupu k životu, jaký již dnes známe jen u př™írodních národů, k moudrosti, která tu př™etrvává tisíce let. Blahobyt nabude nových dimenzí.

Až objekty doslouží, prostě› shnijí nebo se promě›ní v ně›co zcela jiného – hnojivo pro jiné objekty, zdroje potravy. Kolobě›h domů v př™írodě›.

Dům jako mraveniště› nebo jako úl či ulita nebo chcete bydlet v barevném a voňavém kvě›tu? Kapka vody sv웾í list. Cokoli si př™ejete! Domy, ve kterých proudí život.

Jaká bude úloha architektury v době›, kdy ztratí jednu ze svých základních vlastností – stálost, tedy pevnost materiálu a jednotu tvář™e? Stanou se architekti programátory nebo genetickými inženýry? Myslím, že ne. Př™estože forma ztratí na výlučnosti a důležitosti, regulační funkce architekta, tedy člově›ka, který v sobě› zahrnuje širokou škálu oborů týkajících se životního stylu, estetiky a technologií, naopak naroste. Bude tř™eba formovat veř™ejná prostranství, architektonické prvky získají na interaktivitě›, ale stále bude nutné vytvář™et orientační body nebo výtvarné hodnoty. Mě›sto nebude divokou př™írodou, ale př™esně› stř™iženým parkem, př™estože pro dnešní oko možná př™íliš komplikovaným. A architekt nebude zahradníkem, ale vladař™em -€“ tedy odborníkem určujícím genetickým inženýrům, kde který keř™ př™istř™ihnout a schopným komunikace se samotnými domy – rostlinami. Nicméně› architektura jako umě›ní skutečně› pokvete. Dle výzkumů se zdá, že ně›co stále dě›lají rostliny z ryze estetických důvodů.

Dům je absolutním ekvivalentem potř™eb člově›ka. A architektura se stává ekvivalentem potř™eb společnosti – společnosti absolutně› biologické.