Svědomí

Prvním principem tradiční katolické morálky je, že ?člověk musí následovat své svědomí?.