Architecture is ? the picture frame, not the picture.
~ William Wurster

Song moderního katolíka: Kudy mám jít, čím se mám stát, co k tomu mít když peníze mám rád.

Všechno, co se nám nelíbí, je promyšlenou provokací. Nebo hloupost.

Náboženství neznamená konat krásné, řádné a správné věci, jak by lidé očekávali. Boží dobrota zasahuje daleko hlouběji než toto a vyžaduje daleko více. Kdo z nás by například s hrdostí přijal do domu takového Jana Křtitele ? muže divokého vzezření, jemuž se dalo stěží rozumět, jehož drsná slova by nás přivedla do nemalých rozpaků? Také Ježíš mluvil ke svým současníkům a nebyl pochopen. Stál mimo hlavní proud očekávání a to stačilo, aby ho označili za ?pomateného?.

Richard Rohr

Chybí mi kvalitní česká architektura a vzdělaná občanská společnost (která je podmínkou vzniku dobrého standardu architektury).

Víra.
Výprodej. Velké slevy!

Čest.
Výhodně!

Chamtivost.
Cena dohodou.

Note: mír

Cenou za mír je spravedlnost. Cenou za mír je pravda.

Poznámka pro, pro které jsou lidé s odlišným názorem nepřátelé.

Ježíšův nový řád světa je především naprosté převrácení starého světového řádu. On se ani neobtěžuje s ním bojovat, a právě to přivádí lidi k zuřivosti. Přímo jej ignoruje. A to je naprosto převratné.

Například, proč by se měl někdo pokoušet zbohatnout. Proč?Jakmile poznáte to, co je skutečné, nedává to ani trochu smysl.

Demokracie a město

Město nadřazené občanům ve své podstatě přináší nesvobodu. Ví totiž lépe, než oni, co potřebují a co jim prospívá.

Dříve nebo později začne určovat i to, co si lidé mají myslet a říkat. Pokud to někdo není s to rychle pochopit, natluče se mu to do hlavy pendrekem.

Město však říká že za to nemůže. Lidé se nezajímají. Přeloženo – dobrovolně se zbavují své svobody, aby se starat nemuseli.


(Upraveno dle Prof. Petr Piťha: Občan uvažuje cestou k volbám)