Note: Churchill

Přirozenou slabinou kapitalismu je nespravedlivé dělení štěstí. Socialismus rozděluje spravedlivě bídu a utrpení

Winston Churchill