Svě›t př™ichází k nám

Svě›t počítačů obrací roli divák versus svě›t. Nyní je to svě›t, který se pohybuje, ne člově›k ve svě›tě›. Stáváme se diváky. Divák je tím, kdo stojí na místě›. €žSvě›t př™ichází k nám, jak se ř™íká.

Ně›jak př™íliš jsme si zvykli pouze vysílat požadavky a čekat na výsledek.

Erazim Kohák: o ekologii a demokracii

„O to jde. Vláda silné ruky vzniká proto, že je tř™eba ř™ešit určitý naléhavý úkol. Tím může být tř™eba obrana země›, ekonomická či sociální problematika, vztah odlišných etnických složek společnsoti či v našem př™ípadě› záchrana životního prostř™edí. Oběčané mohou odmítnout poblém ř™ešit, či se na jeho ř™ešení podílet. Př™esto problém tř™eba ř™ešit je, a pokud tak neučiní občané, najde se ně›kdo, kdo jej bude ř™ešit za ně›. Ovšem bez jakékoliv demokracie: občané, neochotní vzít odpově›dnost na sebe, se stávají objekty dě›jin, ne subjekty dě›ní. Demokracie může př™ežít jen tehdy, když občané jsou ochotní př™ijmout odpově›dnost a podílet se na ř™ešení – podle potř™eby, v domobraně›, v podnikání či v družstevní a chraritativní činnosti, v iniciativách mezietnického porozumě›ní či v našem př™ípadě› v iniciativách ekologických. Vstupujeme do vě›ku odpově›dnosti, i odpově›dnosti za př™írodu, prostř™edí našeho života. My, občané, i demokracie – a konečně› lidstvo – mohou př™ežít, pokud jsme ochotní př™ijmout za jejich př™ežití odpově›dnost.“