Konflikt

Pokud někdo něco dělá špatně a pokud ho na jeho špatné chování upozorníme, riskujeme konflikt. Jako křesťané celkem bez problémů vyznáváme, že jsme hříšníci, horší ale je, když někdo za hříšníka považuje konkrétně mě a navíc z konkrétního důvodu. V takovém případě se dokážeme naježit, bránit a konflikt je na světě. Proto máme tendenci druhé s jejich selháními nekonfrontovat anebo ? v horším případě o nich komunikovat s jinými lidmi (?o něm bez něj?). Prostě nechceme riskovat ztrátu korektních nebo dokonce dobrých vztahů.

http://david-novak.blogspot.cz/2013/07/kdyz-se-nesnasi-nejblizsi-existuje.html

Ve skutečnosti nedávné dějiny řádového života říkají, že neexistuje příklad takového řádu, který by byl založen nebo obnoven kapitulami, hlasováním, skupinami, diskusemi, misijními prohlášeními nebo čímkoli jiným, nýbrž jednotlivci s hlubokou autoritativní vizí a povoláním

Pravda

Richard Rohr v zamyšlení na dnešní den: Hluboce ?mužská? je láska k pravdě, jakou choval Jan Křtitel. Miluješ pravdu a nezáleží za jakou cenu, nezáleží, kolik si naděláš nepřátel. Stojíš si za svými principy, dokonce i když ti to nedělá reklamu ani nepřináší uznání, potlesk nebo gratulace, dokonce i když jsi osamělým hlasem volajícího na poušti. Jan křičí pravdu do pouště prostě proto, že ve společnosti mu nikdo nechce naslouchat.

Napadlo vás jakej nesmysl je dělat organickou architekturu z mrtvýho materiálu?