Milost

Bezprostřední milost je holá fantazie. Milost je vždy prostředkována přes lidské osoby a události. Jaké riziko Bůh podstupuje! A Bůh žádá, abychom i my sami riskovali. Tím, že Krista vidíme v druhém člověku, nacházíme navzájem spojovací body, které činí evangelium uvěřitelným, bezprostředním a historickým.