O škatulkování

Jedna osoba mi nedávno vytkla, že prý „škatulkuju“. No jo, opravdu, škatulkuju. Neumím jinak svě›t popsat, než v určitých kategoriích. Romové, Japonci, malí, velcí… Jak jinak se ubránit lhostejnosti?

Všechna nestrannost je umě›lá. Člověk je vždycky na ně›čí straně› a dobř™e tak činí. I nestrannost je stranická. Patř™il ke straně› nestranných. (G. Ch. Lichtenberg)

Modlím se správně›?

Abychom pro sebe objevili správný rytmus modlitby, modlitby, která by byla v souladu s naším temperamentem, musíme naslouchat způsobům, jakými k nám promlouvá sám Bůh. Jak nejlépe zpomalit a vstoupit do dialogu zjevení a odpovídat? To je u každého z nás odlišné.

Potř™ebuješ tř™eba ně›jaké svaté místo, možná místo, kde k tobě› už dř™íve Bůh promluvil. Snad je to ně›kde venku v př™írodě›, snad na ně›jaké židli nebo př™ed Nejsvě›tě›jší svátostí. Možná to je poslední lavice v kostele. Je to místo, na které se můžeš vracet, usadit se tu a hledat Boží tvář™. Nejjednodušší forma modlitby je tato: Každého dne prostě› na ně›jakou chvilku, je-li to možné, hledat Boží tvář™. Vě›dě›t, že sis s Bohem pohlédl do očí, žes dovolil Bohu, aby na tebe pohlédl.

Jestliže jsi spíše typ př™emýšlivý, pak právě› myšlenky tě› dovedou k onomu dialogu zjevení a víry. Je-li to tvůj styl, použij k tomu knihu. Nemysli si ale, že samotné čtení knihy už je dialog. Musíš dojít k tomu, abys promlouval k Bohu ze svého srdce, ve vztahu já-ty, obyčejnými slovy, jako bys mluvil ke komukoli jinému. Vyslovuj to, co opravdu cítíš, ne to, co si myslíš, že cítit máš. Když pociťuješ depresi, selhání, vnitř™ní zápas, pak právě› to máš př™inést Bohu. Všechno to jsou data. Neexistuje žádná „€žroztržitost“€œ.

Vyslovuj to, co opravdu cítíš…