Z globálního hlediska

Z globálního hlediska je to principielní bazírování na mentalitě› homogenního kompromisu akcelerované degradačním potenciálem afektovaných činitelů… postmileniární industriální klasicismus.