Pátá scestná úvaha Jiř™ího Dě›deěka

…Nu což, výjimka potvrzuje pravidlo.

Pomiňme fakt, že ně›která pravidla jsou potvrzována tolika výjimkami, že se naskýtá otázka, jsou-li to vůbec jeťtě› pravidla, a tažme se radě›ji, ěím že je potvrzeno samo pravidlo o tom, že výjimka potvrzuje pravidlo. A tu docházíme k závě›ru, že právě› tou výjimkou, kdy urěité pravidlo ke svému zdůvodně›ní žádnou výjimku nepotř™ebuje.

A proto zmíně›né pravidlo nemá v praxi žádný význam.

Dě›deěek, Jiř™í. Ob웾ník. Praha: Stř™edoěeské nakladatelství a knihkupectví, 1990. str. 57.