Note: na poěátku

Dnes v mé (ne) pravidelné rubrice „zápisky“ zveř™ejním citát, který se dnes celý den zobrazoval na domovské stránce parazitního uskupení kostelecké mládeže v rubrice zamyťlení; slovo na den. Citát pochází z knížeěky Josefa Schultze: Vlídná povzbuzení na každý den. Autorem citátu je Marius Scheider. Př™eětě›te si ho radťi vícekrát: ;-)

Na poěátku svě›ta byl zvuk.