Zaokrouhlení minut na ětvrt hodiny

Př™i práci na jednoduché správě› akcí kosteleckého skautského stř™ediska jsem narazil za zajímavý problém. Pomocí php vypisuji poěty minut a to po ětvrt hodině›. Jde tedy o <select>, který zobrazuje hodnoty: 00, 15, 30, 45.

Nicméně› chci také nastavit aktuální ěas. Tedy vybrat tu položku, která je nejblíže aktuálnímu ěasu (minutě›). Jak tedy zaokrouhlit ěíslo na „ětvrt hodiny“?

Řeťení je více než primitivní:

/—code

Funkce se chová př™esně› jak potř™ebuji:
– pro 26. minutu –> 30
– pro 16. minutu –> 15

Samozř™ejmě› je tř™eba oťetř™it dvojcifernost nuly (0 –> 00) a krajní hodnotu celé hodiny (60 –> 00)