Svatost

Pravá svatost vyžaduje obrácení celého člově›ka, promě›nu celé osobnosti. A požaduje promě›nu vašeho životního stylu bez ohledu na to, kde žijete nebo čím se živíte. To znamená vzdát se naší omezené př™edstavy o tom, čím můžeme být, a vstoupit do procesu př™ipodobně›ní se Kristu, př™ičemž se zároveň stáváme skutečně› sami sebou.

Richard Rohr: Proě být katolíkem.

Jedna myšlenka na “Svatost”

Komentáře nejsou povoleny.