Kniha: Paralaxa

…aneb paralýza, jak kultovní knihu Stevena Holla nazývají moji spolužáci. Musím upozornit, že tahle kniha vás skuteěně› paralyzuje a to na pě›kných pár dní do kř™esla. Vezmě›te si sebou také slovník cizích slov, budete jej potř™ebovat (pokud knihu chcete „hltat“ jak já) a to př™estože př™eklad Aleny Vťeteěkové je naprosto precizní a doplně›ný mnoha poznámkami, které obrovsky usnadňují chápání autorových myťlenek a uvádě›jí je do ťirťích vztahů. Zábě›r amerického architekta např™íě vě›deckými i umě›leckými obory je obdivuhodný. Myťlenky a úvahy př™ímo navazují na př™edstavení konkrétní architektonické tvorby. Př™i ětení zjistíte, že vě›tťina staveb ně›jakou takovou myťlenku ově›ř™uje, zkouťí nebo aplikuje. Most mezi teorií a praxí je kompletní.

Paralaxa je úhel, který svírají př™ímky vedené ze dvou různých míst v prostoru k pozorovanému bodu. Jako paralaxa se také oznaěuje zdánlivý rozdíl polohy bodu vzhledem k pozadí př™i pozorování ze dvou různých míst.

ěŒím dále je pozorovaný př™edmě›t od pozorovacích míst, tím je paralaxa menťí.

Nejjednoduťťím př™íkladem paralaxy v praxi je pozorování př™edmě›tů stř™ídavě› levým a pravým okem. Př™edmě›ty v popř™edí se zdánlivě› posunují vůěi pozadí – ěím blíž je pozorovaný př™edmě›t, tím vě›tťí je jeho zdánlivý posuv.

Na první prolistování si vypadá Pralaxa jako knížka obrázková s krátkými popisky. Nenechte se mýlit. Odstavce textu jsou psány neuvě›ř™itelně› komprimovaným jakzykem. Ernest Hemingway by si mohl od Holla vzít př™íklad. Proto budete každý odstavec „sát“ ně›kolikrát po sobě›.

Za vrcholné kapitoly považuji „Práce s pochybami“ a „Okraj mě›sta“. Pokud se nebudete chtít pustit do ětení celé knihy, tyto dvě› kapitoly jistě› neopomeňte.

Abych na knihu nepě›l jen chválu, mě›l bycch uvést dvě› malicherné výtky týkající je její formy: kniha je na svoje rozmě›ry neuvě›ř™itelně› t웾ká, což je dáno kvalitou papíru a tisku. Asi i díky této kvalitě› byla publikace oceně›na jako jedna z nejkrásně›jťích knih svě›ta na frankfurtském knižním veletrhu v roce 2002 (samozř™ejmě› ve své originální anglické verzi). Dalťí výtka je vťak hůř™e obhajitelná: na ně›kterých stránkách knihy se nedá podtrhávat ani psát poznámky. A to vzhledem k hodnotě› publikace, ke které se budete ěasto vracet, znepř™íjemňuje práci.

Výěet citovaných autorů a jmen

Ze zajímavých citovaných autorů bych rád uvedl např™. Henriho Bergsona, Mayu Deren, Gottfrieda Wilhelma Leibnize, nebo Octavio Paze.

Kniha: HOLL, Steven. Paralaxa. Brno: Era group, 2003.