Note: kniha o mně›

Jednou napíši dvě› knihy; první bude sestávat z nejb웾ně›jších hovorů ulice. Ta druhá pouze z mých nesplně›ných životních př™edsevzetí a promarně›ných plánů.