Note: úloha architekta

„Architekt by často splnil lépe svou úlohu, kdyby př™esvě›dčivě› dokázal, že na ně›jakém místě› nemá být vůbec stavě›no. A mě›l by být za tuto kladnou negaci odmě›ně›n stejně› jako za znamenitý projekt.“

Karel Honzík, Tvorba životního slohu