Note: charakter

Kvalita lidského charakteru se do značné míry pozná podle toho, co si vybere a odmítne uprostř™ed všech př™íležitostí, které na ně›ho v životě› čekají.

Gordon McDonald