Smrt ducha

Možná je vám 38 let, jako je zrovna mně. A jednoho dne stojí před vámi nějaká velká příležitost a zve vás, abyste se vzmužili kvůli nějakému velkému principu, nějaké velké záležitosti, nějaké velké věci. A vy to odmítnete udělat, protože se bojíte… Odmítnete to udělat, protože chcete žít dále… Bojíte se, že ztratíte svoji práci, nebo se bojíte, že budete kritizováni nebo že ztratíte svoji popularitu, nebo se bojíte, že vás někdo bude tlouct nebo po vás střílet nebo že hodí bombu na váš dům a tak se tomu odmítnete postavit. Možná, že budete dál žit až do devadesáti, ale jste v 38 letech zrovna tak mrtví, jako byste byli v devadesáti. A to, že přestanete dýchat, je jenom opožděné znamení smrti ducha, který nastal již dříve.

Martin Luther King, Jr.