Note: cena pravdy

Když se někdo pokusí žít království Boží v tomto světě, zakusí kříž nedorozumění, potíží, strádání, pronásledování. Vzít na sebe kříž znamená obrátit se čelem k temnotě a aroganci…

Kříž je naší poslušností ceně pravdy a lásky ? bez záruky, že to ?začne fungovat?.

Učení kříže nám říká, že žádný život sice nemůže trvat navždy, ale že existuje cena prolomení lži. Je jí osobně angažovaná, živá láska.

Richard Rohr, velkopáteční zamyšlení