Jednoduchej dům

Film o domu Fakulty architektury ČVUT http://dafilms.cz/film/8213-jednoduchej-dum/