Cokoli člověk dělá a snaží se to dělat dobře, rozvíjí a posouvá jeho schopnosti.
Co člověka naopak brzdí, je pohrdání a ignorace.