Vždycky je jednodušší nevědět a Pravdu nehledat.
A vytvořit nepřítele je snažší než si udržet přítele.