V současné teologii zdomácněla fráze: ?Preference pro chudé?. To znamená, že Bůh dává přednost chudým, těm, kdo ve svém postavení trpí nespravedlností.

Někteří si myslí, že je to nějaká nová divná teologie. My františkáni víme, že František tomu vždy věřil ? je to tedy jistě osm set let stará věc. A když se vrátíme k Horskému kázání, je nám jasné, že je to staré dva tisíce let. Dokonce když si přečteme Exodus, zjistíme, že je to dědictví staré tři tisíce dvě stě let.

Bůh je vždy na straně chudých a těch, kdo nemají žádný hlas.