Našemu dnešnímu světu Bůh říká: Nevkládejte svou naději v bohy, kteří vás nemohou zachránit ? ve svou image, inteligenci, peníze, domov. Nevkládejte svou naději do svých dětí, manželky, manžela, do svého vysokého postavení. Ti vás nemohou zachránit. K čemu ti pomůžou peníze? Bůh je jistota, skála naší spásy. Nikdo, kdo důvěřoval v Boha, nebyl nikdy zahanben.