Správné chování ještě nutně nevede k pravé identitě, ale pravá identita nakonec přinese správné chování. To první jako svatost vypadá, to druhé svatost je.