Rozlišování

Přisuzujeme-li všemu stejnou důležitost, nedostává se nám daru rozlišování.