Životopisy

Díky sociálním sítím s geolokací­ a vyhledáváním budou mít budoucí životopisci velmi snadnou práci.
Jen nevím, zda bude o kom smysluplně› psát…

O angažovanosti

Když přišli nacisté pro komunisty, mlčel jsem; nebyl jsem přece komunista.

Když zavřeli sociální demokraty, mlčel jsem; nebyl jsem přece sociální demokrat.

Když přišli pro odboráře, neprotestoval jsem; nebyl jsem př™ece doborář.

Když přišli pro židy, neprotestoval jsem; nebyl jsem přce žid.

Když přišli pro mě›, nebyl už nikdo, kdo by mohl protestovat.

protestantský pastor a teolog Martin Niemeiller

Note: Nicholas Winton

„…Je rozdíl mezi pasivním dobrem a aktivním dobrem. To druhé, dle mého názoru, znamená věnovat čas a energii tomu, aby člověk zmírnil bolest a utrpení. Vyaduje to, aby člověk šel, vyhledal ty, již trpí a jsou v ohrožení; nikoliv pouze žít vzorně pasivním způsobem a nekonat zlo.“

Nicholas Winton v dopise příteli v roce 1939, z výstavy Wintonovy dě›ti

Note: krize podruhé

Příčinou krise je morální bída. Přelom hospodářské krize? Nevěřím v žádné přelomy samy od sebe. To, čemu jsme zvykli říkat hospodářská krize, je jiné jméno pro mravní bídu. Mravní bída je příčina, hospodářský úpadek je následek.

V naší zemi je mnoho lidí, kteří se domnívají, že hospodářský úpadek lze sanovat penězi. Hrozím se důsledku tohoto omylu. V postavení, v němž se nacházíme, nepotřebujeme žádných geniálních obratů a kombinací. Potřebujeme mravní stanoviska k lidem, k práci a veřejnému majetku.

Nepodporovat bankrotáře, nedělat dluhy, nevyhazovat hodnoty za nic, nevydírat pracující, dělat to, co nás pozvedlo z poválečné bídy, pracovat a šetřit a učinit práci a šetření výnosnější, žádoucnější a čestnější než lenošení a mrhání.

Máte pravdu, je třeba překonat krizi důvěry, technickými zásahy, finančními a úvěrovými ji však překonat nelze, důvěra je věc osobní a důvěru lze obnovit jen mravním hlediskem a osobním příkladem.

Tomáš Baťa, 1932