Žijeme ostatně v obzvláště kritickém historickém okamžiku, kde se zdá, že shon, povrchnost, vyhrocený individualismus a sekularizace zcela ovládly naši společnost.

http://www.vojtechkodet.cz/temata/okultismus/pribyva-pripadu-posedlosti.html

Někteří jsou zdrojem myšlenek a někteří, jak se pejorativně říká, jejich ksiftem. Mě zajímají ty zdroje, mainstream pak ty ksifty.

Toť moje unavená definice.

Protiargumentovat lidovou moudrostí, že „Na každém šprochu pravdy trochu“ je nejen důkaz hlouposti, ale i drzosti.

Dva komplementární neduhy: Myslet si, že jsem nepostradatelný A myslet si, že jsem postradatelný.

Duševní procesy si žádají čas a probíhají podle vlastních zákonů. Duši je technický čas cizí.

Anselm Grün

Iluze břečťanu

Jedna cesta je podrobit se a ztotožnit se s osobou nebo skupinou, jež má moc. Při této symbolické účasti na životě jiné osoby má člověk iluzi, že jedná, zatímco se ve skutečnosti pouze podrobuje a stává se jaksi částí těch, kdo jednají.

Erich Fromm: Lidské srdce

„Při každém zlu jsou vždy dva: jeden, kdo je dělá, a druhý, kdo je trpí.“

Rád bych věděl, zda by věznice světa nebyly prázdnější, kdyby mladí chlapci měli pravé spolehlivé rádce, průvodce a otce, kteří by jim žehnali a uváděli je v mužství.

Richard Rohr

Pokud je téma architektury o kráse a jejím hledání, je také o prožitku z nalezení. A tak není ušlechtilejší architektonické téma, než to o pocitech. Co cítím a co bych cítit chtěl je téma architektury.