Znechucený obraz

Př™ipadá mně›, že z klasického (rozumě›j vizuálního) umě›ní se ně›kdy stávají zbytečné stohy krásy. Pletou se v budovách, obt웾ují v časopisech. Jakoby jimi svě›t byl př™eplně›ný a … znechucený. Málokdo z diváků se pídí po jeho smyslu. Prolíná se s reklamou, grafikou..›. Neplní onu kulturně› – estetickou funkci, jako dř™ív. Kdo by se pídil po prapůvodech kubistických maleb? Stačí tě›ch pár naučených vě›t ze školy. Není divu, že k umě›ní nemáme vztah…