Note

Otázka která mě› v současnoti tíží? Snad způsob, jak se dostat ze zažitých schemat myšlení, jak spojovat vě›domosti, pamatovat si potř™ebné, hledat zdroje, získat př™ehled, kompletnost. Jak t웾it z okamžiku a vyt웾it co nejvíc. Jak se soustř™edit na vě›c, kterou právě› konám a nezanedbávat to nebo ty ostatní. Jak využít možností kterých mám co nejlépe?