Dveř™e

Vťimli jste si, kolik různých nálepek a výstrah obsahují dveř™e obchodů a kancelář™í? Když jsem dnes odcházel z obchodu, louěila se se mnou nálepka s textem: „Vyěkejte otevř™ení dveř™í. Neotvírejte dveř™e násilím!“. Př™edstavuji si, co se u dveř™í tenkrát semlelo… nicméně›: nejedná se o trochu zbyteěný nápis? Nemě›ly se dveř™e otevírat věas, aby se zákazníci pokud možno vyhnuli traumatu, že zůstatnou v obchodě› navždy? A co takové b웾né nálepky „SEM – TAM“, TÁHNOUT – TLAěŒIT? Ze správně› navržených dveř™í by př™ece mě›lo být patrné, na jakou stranu se otevírají!