Nové stezky K4

Kostelecká ětyř™ka (tedy 4. oddíl skautů z ěŒerveného Kostelce) se po roky douhlých debatách koneěně› odhodlala zavést pro letoťní nováěky odliťné stezky od tě›ch, co nabízí ústř™edí Junáka. Vě›tťinově› pochází z př™ekladu stezek Slovenských skautů, kteř™í mají skvě›le propracovanou metodiku. Vťechny úkoly si plní skautík sám, pomáhají mu vťak rádce, vůdce oddílu nebo rodiě.

Ke stávajícím bodům jsme si moc př™idávat nemuseli. Koncepce stezek je výborná, sami bychom asi lepťí nevymysleli. Př™ipojili jsme pouze Nováěkovskou zkouťku, která zde chybě›la a celé vyvedli do malé knížky (A5, která bude tiťtě›na „2 strany na list“) s př™ehledným designem. Máte li o tuto stezku zájem, můžete si ji samozř™ejmě› stáhnout.

Do budnoucna snad př™idáme ně›jaké nové oddílové body, odrážející naťe oddílová specifika.