Note: škola

Nikdy jsem nevidě›l dítě›, jež by si nechtě›lo ně›co stavě›t z kostiček, naučit se ně›co nového, nebo zkusit ně›jaký nový úkol. A jediný důvod, proč se dospě›lí nechovají podobě› je ten, že jsou posíláni do školy nebo do jiných utlačovatelských institucí, které je to odnaučí.

CHOMSKY, Noam. In čŒlově›k, moc a spravedlnost. Praha: :intu:, 2005. s. 70.