Note: Žblepty

Řekl: „Co píťeť jsou jen romantický žblepty!“

No a?
Já mám žblepty rád…
Jen strach mi nahání,
co dě›lal bych, (kdybych nemě›l nadání)
pro žbleptání?

Válěil?
Nebo v ulicích krad?
A proto mám žblepty rád.