Musíš jít cestou, kterou sám nejsi

€žAby ses dostal k potěšení­, které nemáš, musíš jít cestou, která tě těšit nebude. Aby ses dostal k poznání, které nemáš, musíš jít cestou, kterou neznáš. Abys dostál majetku, který nemáš, musíš jít cestou nevlastnění. Aby ses stal tím, kdo nejsi, musíš jít cestou, kterou sám nejsi.€œ

Svatý Jan od Kříže