Note: Akce a kontemplace

Jestliže tvůj život v tomto reálném živém světě nesměřuje k praktické akci pro druhé – nikoli pro tebe samého pak své spiritualitě neděkuj. Tvá angažovanost se ale musí dít souběžně s kontemplací, s vnitřním rozchodem s egem a s otevřeností vůči Bohu. Kontemplace je Boží terapie, která proměňuje naše dí­lo i naší angažovanost.

Akce a kontemplace jsou dvě polarity, které regulují a vyvažují život naplněný vírou. Rozesmutňuje mne, že většina křesťanstva je právě uprostřed. Není to ani radikální zvnitřnění, ani radikální angažovanost. Je-li člověk ve středu průměrnosti, mnoho se nenaučí a ani nebude mít mnoho co dělat.

Richard Rohr, Letting Go: A Spirituality of Subtraction