Ve skutečnosti nedávné dějiny řádového života říkají, že neexistuje příklad takového řádu, který by byl založen nebo obnoven kapitulami, hlasováním, skupinami, diskusemi, misijními prohlášeními nebo čímkoli jiným, nýbrž jednotlivci s hlubokou autoritativní vizí a povoláním