Konflikt

Pokud někdo něco dělá špatně a pokud ho na jeho špatné chování upozorníme, riskujeme konflikt. Jako křesťané celkem bez problémů vyznáváme, že jsme hříšníci, horší ale je, když někdo za hříšníka považuje konkrétně mě a navíc z konkrétního důvodu. V takovém případě se dokážeme naježit, bránit a konflikt je na světě. Proto máme tendenci druhé s jejich selháními nekonfrontovat anebo ? v horším případě o nich komunikovat s jinými lidmi (?o něm bez něj?). Prostě nechceme riskovat ztrátu korektních nebo dokonce dobrých vztahů.

http://david-novak.blogspot.cz/2013/07/kdyz-se-nesnasi-nejblizsi-existuje.html