Musíme se učit překonávat sebe sama, říkat ne okamžitému sebeuspokojování, klást hranice svým vlastním potřebám a vycházet vstříc potřebám druhých. Proto nám Ježíš přikázal milovat. Nenavrhl to. Neřekl milujte, když se uzdravíte nebo až vyrostete; až se vyrovnáte a vypořádáte se všemi zranění­mi utrženými ve vztazích se svou matkou, otcem, manželem, dětmi, pak teprve začněte milovat. Nikoli, příkazem pro nás pro všechny je Láska.

— Richard Rohr