?Porozumět si neznamená přizpůsobit se jedni druhým, ale pochopit navzájem svou identitu.?

– Václav Havel