Lež má krátké nohy, a v architektuře to platí mnohonásobně, protože chybná rozhodnutí je velice obtížné brát zpět.

Archwars