Nesnášenlivost a pokrytecká morální nadřazenost jsou typické znaky zastánců politické korektnosti reagující na kritiku útoky ad hominem.

@svedek