Se zbožnými lidmi se v jistém smyslu pracuje velice obtížně ? jsou tak závislí na různých soudech, že nejsou schopni nechat realitu být. Snad proto Ježíš říkal, abychom nesoudili.

RR

?Porozumět si neznamená přizpůsobit se jedni druhým, ale pochopit navzájem svou identitu.?

– Václav Havel

Musíme se učit překonávat sebe sama, říkat ne okamžitému sebeuspokojování, klást hranice svým vlastním potřebám a vycházet vstříc potřebám druhých. Proto nám Ježíš přikázal milovat. Nenavrhl to. Neřekl milujte, když se uzdravíte nebo až vyrostete; až se vyrovnáte a vypořádáte se všemi zranění­mi utrženými ve vztazích se svou matkou, otcem, manželem, dětmi, pak teprve začněte milovat. Nikoli, příkazem pro nás pro všechny je Láska.

— Richard Rohr

Našemu dnešnímu světu Bůh říká: Nevkládejte svou naději v bohy, kteří vás nemohou zachránit ? ve svou image, inteligenci, peníze, domov. Nevkládejte svou naději do svých dětí, manželky, manžela, do svého vysokého postavení. Ti vás nemohou zachránit. K čemu ti pomůžou peníze? Bůh je jistota, skála naší spásy. Nikdo, kdo důvěřoval v Boha, nebyl nikdy zahanben.

Krásnýho člověka nevytvoříš.

Musí se utvořit sám.

…zcela ve shodě s biblickými předobrazy nepatří k Božím cestám zlé utiskovatele jen trestat nebo ničit, nýbrž překvapit je a převrátit jejich výklady vytvořením nové a lepší reality, pomocí níž by se sami mohli obrátit a proměnit. A jako vždycky se Bůh jeví jako odborník na to, jak porazit lidi při jejich vlastní hře.

Soutěž, konkurence je prostě naším jménem pro nadvládu. Když vytvoříte společnost, která se musí definovat na základě moci a úspěchu, nutně tam musí existovat také bezmocní a neúspěšní. A ti tvoří v naší společnosti většinu. Lidé v naší společnosti jsou předurčeni prohrávat.

@lukashanusek: „Náš největší problém je, že se raději necháme zničit lichotkami než zachránit kritikou.“
— Norman Vincent Peale